Is inhuren via een payrollbedrijf wenselijk?

Hanneke Zwinkels geeft aan dat het verstandiger is om eerst te kijken naar de arbeidsrechtelijke verhouding in plaats van het opleggen van een payroll-constructie aan de Zelfstandige.
Zelfstandigen die gedwongen worden kunnen bij The Compliance Factory een gratis advies inwinnen. Zo nodig zorgen wij voor opvolging zodat de Zelfstandigheid niet ter discussie gesteld wordt.

Categories Belastingdienst
Related Videos