Kun je fictieve dienstbetrekkingen uitsluiten in een modelovereenkomst?

Het uitsluiten van een fictieve dienstbetrekking via de modelovereenkomst wordt hier degelijk uitgelegd. Als opdrachtgever en Zelfstandige kiezen voor niet toepassen van fictieve dienstverband, dan dient dat in de movk voor te komen.

Categories Belastingdienst
Related Videos